INFORMACJA O REKRUTACJI

http://bip.trzcianka.pl/rekrutacja-do-gminnych-przedszkoli-i-szkol-podstawowych.html

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Burmistrz Trzcianki informuje, iż rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 dzieci do przedszkoli:

1/ Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzciance,

2/ Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance,

3/ Gminnego Przedszkola Nr 3 w Trzciance,

4/ Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance,

5/ Gminnego Przedszkola w Siedlisku,

oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1/ Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Słowackiego w Trzciance,

2/ Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Trzciance,

3/ Szkoły Podstawowej im. ppor. Alfreda Sofki w Białej,

3/ Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łomnicy,

będzie trwała w okresie:

od 13 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r.

Ponadto, w tym samym terminie trwała będzie rekrutacja do oddziałów żłobkowych w:

Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Trzciance,

Gminnym Przedszkolu Nr 4 w Trzciance.

 

Wnioski do pobrania dostępne będą na stronach internetowych poszczególnych placówek.

 

 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Lp. Kryteria główne – I etap rekrutacji Punkty
1. Wielodzietność rodziny kandydata* 50
2. Niepełnosprawność kandydata 50
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 50
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 50
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 50
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** 50
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 50
Kryteria dodatkowe – II etap rekrutacji
1. Obydwoje rodzice (prawni opiekunowie) dziecka pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 32
2. Rodzeństwo dziecka kontynuuje w nowym roku szkolnym  edukację w przedszkolu pierwszego wyboru 16
3. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zadeklarują we wniosku pobyt w przedszkolu  powyżej 8 godzin dziennie 8
4. Rodzice lub opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie, w związku z miejscem zamieszkiwania w gminie Trzcianka 4
5. Zamieszkuje na pobyt stały na terenie gminy Trzcianka 2
6. Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym
w rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego.
1

 

BURMISTRZ TRZCIANKI

/-/ Krzysztof W. Jaworski

Skip to content