Deklaracja Dostępności

Gminne Przedszkole nr 2 w Trzciance zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej gp2.trzcianka.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021.09.01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.09.01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.09.1.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Marta Jęśko, mailowo – p2trzcianka@wp.pl lub telefonicznie – 67 216 33 43.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Przedszkole nr 2, ul. 27 stycznia 90/92, 64-980 Trzcianka

  1. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony północnej- po schodach zewnętrznych na poziom wysokiego parteru. Przy schodach do wejścia  głównego znajduje się platforma dla niepełnosprawnych.

  Dodatkowo istnieją dwa wejścia do budynku:

  – wejście od strony szczytowej wschodniej po schodach zewnętrznych na poziom wysokiego parteru,

  – wejście od strony szczytowej zachodniej z poziomu terenu do przestrzeni klatki schodowej.

  Wejścia te na co dzień są zamknięte, możliwe w każdej chwili do otwarcia.

 1. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.
 2. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.
 3. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy  aplikacji mobilnej:

Skip to content