Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych.
6.30 – 8.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.
8.00 – 8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową). Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
8.30 – 8.45 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno- porządkowe.
8.45 – 9.15 Śniadanie.
9.15 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.00 – 11.30 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno – porządkowe.
11.45 – 12.15 Obiad.
12.15 – 13.45 Leżakowanie (słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanej bajki).
13.15 – 13.30 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.15 Podwieczorek.
14.15 – 16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych
6.30 – 8.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.
8.00 – 8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową). Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
8.30 – 8.45 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno- porządkowe.
8.45 – 9.15 Śniadanie.
9.15 – 10.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.45 – 11.30 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.
11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno – porządkowe.
11.45 – 12.15 Obiad.
12.15 – 12.30 Ćwiczenia relaksacyjne.
12.30 – 13.15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13.15 – 13.30 Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 – 14.15 Podwieczorek.
14.15 – 16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci.

Skip to content