Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych

Załącznik nr 5

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Trzciance

 

  1. Infrastruktura sieciowa Przedszkola umożliwia dostęp do Internetu, zarówno personelowi, jak i dzieciom, w czasie zajęć i poza nimi.
  2. Sieć jest monitorowana, tak aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.
  3. Rozwiązania organizacyjne na poziomie Przedszkola bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
  4. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo w sieci w Przedszkolu jest Jarosław Wieczorek
  5. Do obowiązków tej osoby należą:
  6. zabezpieczenie sieci internetowej Przedszkola przed niebezpiecznymi treściami poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania,
  7. aktualizowanie oprogramowania w miarę potrzeb,
  8. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik Przedszkola czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas zajęć.
Skip to content